SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Stochastic Methods in Databases - NDBI019
Title: Stochastické metody v databázích
Guaranteed by: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/ndbi019
Guarantor: RNDr. Alena Koubková, CSc.
Class: Informatika Mgr. - volitelný
Classification: Informatics > Database Systems
Annotation -
Last update: Tajemník Katedry (22.04.2010)
Examples of using probabilistic and statistical methods in data engineering (information retrieval, data mining). Basic knowledge of statistics is required.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Alena Koubková, CSc. (04.04.2014)

Anděl, J.: Statistické metody, MATFYZPRESS, Praha, 1993

Baeza-Yates, R., Riberio-Neto, B.: Modern information retrieval, Addison-Wesley, 1999

Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii, SNTL, Praha, 1986

Jensen, F. V.: Bayesian networks and decision graphs, Springer-Verlag, New York, 2001

Komárková, L., Komárek, A., Bína, V.: Základy analýzy dat a statistického úsudku s příklady v R. Oeconomia, Praha, 2007.

Komárek, A., Komárková, L.: Statistická analýza závislostí s příklady v R. Oeconomia, Praha, 2007.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Alena Koubková, CSc. (10.10.2017)

Zkoušku je možné složit dvěma způsoby: buď jako klasickou ústní zkoušku s požadavky odpovídajícími sylabu předmětu, nebo vypracováním samostatné práce spočívající v praktické aplikaci vybraných metod.

Syllabus -
Last update: RNDr. Alena Koubková, CSc. (24.04.2006)

Statistics and data mining - similarities and differences.

Statistical methods in data mining. Searching for various types of dependence - correlation analysis, regression models, contingency tables, time series analysis.

Bayesian data analysis, Bayesian networks.

Probabilistic models of document retrieval.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html