SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Applied Mathematics III - NCHF073
Title: Aplikovaná matematika III
Guaranteed by: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Mikšová (28.03.2018)
Základní kurz z matematické analýzy a lineární algebry pro studenty 2. ročníku programu Chemie a fyzika speciálních materiálů.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Viktor Holubec, Ph.D. (13.06.2018)

[1] Kopáček, J.: Matematická analýza nejen pro fyziky III. (skriptum MFF UK, Křivkový a plošný integrál).

[2] Kopáček, J.: Matematická analýza nejen pro fyziky IV. (skriptum MFF UK, Fourierovy řady a Fourierova transformace).

[3] Bečvář, J.: Lineární algebra (Matfyzpress, Praha 2010, Maticový počet).

[4] Výborný K.: Používáme lineární algebru (Karolinum, 2002, Sbírka úloh z lineární algebry)

[5] Kvasnica J.: Matematický aparát fyziky (Academia, 1997, Obecný přehled matematiky)

[6] Karel Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky (SNTL, 1968, Obecný přehled matematiky)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Mikšová (28.03.2018)

Křivkový integrál 1. a 2. druhu, potenciál vektorového pole, pole s nulovou rotací.

Plošný integrál 1 a 2. druhu, Gaussovy-Greenovy věty a Stokesova věta . Integrální interpretace divergence a rotace.

Fourierovy řady, Besselova nerovnost a Parsevalova rovnost, derivování a integrování Fourierových řad.

Fourierova transformace pro funkce, věta o inverzi, základní použití.

Vlastní čísla a vlastní vektory matic, charakteristický polynom.

Jordanův kanonický tvar, báze složené z vlastních vektorů

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html