SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Experimental Methods in Condensed Systems Physics I - NBCM205
Title in English: Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I
Guaranteed by: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2009
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:3/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
Annotation -
Last update: T_KMF (14.01.2003)
Lecture presents basic experimental methods used to determination of structure and physical properties of high-molecular weight materials and polymer networks. Demonstrative experiments.
Syllabus - Czech
Last update: T_KMF (14.01.2003)

Stanovení stupne nabotnání a sítové hustoty polymerních sítí Merení molekulových hmotností a jejich distribucí u lineárních polymeru Diferenciální skanovací kalorimetrie (DSC) v širokém oboru teplot a rychlostí teplotních zmen Termálne stimulovaná polarizace a depolarizace, elektrické vlastnosti makromolekul Dynamicko-mechanická a dielektrická spektroskopie v širokém rozsahu teplot a frekvencí Fotoelasticita - soucasné merení mechanického chování a deformacního dvojlomu FTIR spektroskopie v širokém teplotním oboru, NMR spektroskopie Merení optických spekter - fluorescence, fosforescence, casove rozlišena spektroskopie Rozptyl svetla a X paprsku

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html