SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Elastic Scattering of Light and its Applications - NBCM146
Title: Elastický rozptyl světla a jeho aplikace
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: T_KCHFO (11.05.2012)
Elastický, kvasielastický a neelastický rozptyl světla. Rayleigho teorie rozptylu. Rayleighova-Ganzova-Debyeova aproximace. Mieova teorie rozptylu. Difrakce. Jednoduchý a vícenásobný rozptyl. Difůzní rozptyl. Detekční technika. Metody měření. SALS – maloúhlový rozptyl. MALS – víceúhlová detekce rozpylu. Zimův graf.
Literature - Czech
Last update: T_KCHFO (11.05.2012)

Kerker, M.: The scattering of light and other electromagnetic radiation, Academic Press, New York - London, 1969

Kratochvíl P.: Classical light scattering from polymer solutions, Elsevier Science Publishers B.V., 1987

Wyatt, P.J. , Submicrometer particle sizing by multiangle light scattering following fractionation, Journal of Colloid and Interface Science, 197, 9-20, (1998)

Syllabus - Czech
Last update: T_KCHFO (11.05.2012)

1. Šíření optických svazků

2. Rayleigho teorie rozptylu

3. Rayleigh-Ganz-Debye aproximace.

3. Mieova teorie rozptylu

4. Difrakce

4. Jednoduchý a vícenásobný rozptyl.

5. Difusní rozptyl

6. Detekční technika

7. Metody měření, turbidimetrie, jednoúhlové měření, MALS - víceúhlové měření

8. Aplikace, měření koncentrace, analýza rozměrů a struktury částic, určení gyračního poloměru, určení molekulové váhy polymerů, sledování procesů agregace, flokulace, sedimentace, kontrola filtrace, SEC

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html