SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Experimental Technology in Optical Spectroscopy and Radiometry - NBCM129
Title: Experimentální technika v optické spektroskopii a radiometrii
Guaranteed by: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2007
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Annotation - Czech
Last update: T_KCHFO (07.02.2007)
Fotometrické a radiometrické veliciny a merení. Oko, princip videní, citlivost a rozlišovací schopnost. Svetelné zdroje, monochromátory, filtry, interferometry, polarizátory. Receptory a detektory. Detekcní metody. Casove korelované cítání fotonu. Predmet je urcen pro studenty doktorského studia.
Literature - Czech
Last update: T_KCHFO (07.02.2007)

V. Prosser a kol., Experimentální metody biofyziky, Academia, Praha, 1989.

A. Ryer, Light Maesurement Handbook, International Light, Newburyport, 1997.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D. (30.04.2020)

Zkouška bude probíhat ústní formou, v případě nutnosti distanční formy je možný i test. Zkoušet se budou všechny okruhy ze sylabu, ke kterým jsou v SISu slidy, s výjimkou radiometrie a oka. Je pravděpodobné, že se zkouška může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a a jakékoli změně budete včas informováni.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html