SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
New Materials in Modern Chemical Applications - NBCM124
Title: Nové materiály v moderních chemických aplikacích
Guaranteed by: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Annotation -
Last update: G_F (14.06.2004)
Undergraduate and postgraduate seminar aimed at physical and chemical aspects of material research.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (13.10.2017)

Zápočet je udělen na základě minimálně 70% účasti na konaných seminářích a na základě odpřednášeného třicetiminutového referátu o své bakalářské, diplomové nebo doktorské práci.

Syllabus -
Last update: G_F (14.06.2004)

Undergraduate and postgraduate seminar aimed at physical and chemical aspects of material research.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html