SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Ab Initio Methods and Density Functional Theory I - NBCM121
Title in English: Ab-initio metody a teorie hustotního funkcionálu I
Guaranteed by: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
Class: Fyzika
Classification: Physics > Biophysics and Chemical Physics
Annotation -
Last update: G_F (18.03.2004)
From SCF approximation to higly sofisticated methods for calculating the correlation energy. Applications in chemistry and biochemistry.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (06.10.2017)

Zápočet se uděluje při současném splnění následujících podmínek:

1. Aktivní účast na alespoň 70% cvičení.

2. Vypracování všech domácích úkolů.

Zápočet JE NUTNOU PODMÍNKOU účasti u zkoušky.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Burda, Ph.D. (30.04.2005)

Zahradník R., Polák R. Základy kvantové chemie, SNTL Praha 1983

Čárský P., Urban M. Ab initio výpočty v chemii, SNTL Praha 1985

Fišer J. Úvod do kvantové chemie, Academia Praha1983

Fišer J. Úvod do molekulové symetrie (Aplikace teorie grup v chemii), SNTL Praha 1980

Hobza P., Zahradník R. Mezimolekulové komplexy, Academia Praha 1988

Dyall K.G. Introduction to Relativistic Quantum Chemistry, A Course for Graduate Students, Odense University, 1995

Szabo A., Ostlund N.S. Modern Quantum Chemistry, McGraw-Hill 1989

Daudel R., Leroy G., Peers D., Sana M. Quantum Chemistry, John Wiley & Sons1983.

Roos B. Lecture Notes in Quantum Chemistry, European Summer School in Quantum Chemistry, Springer-Verlag 1992

Parr R.G., Yang W. Density-Functional Theory of Atoms and Molecules, Oxford University Press 1989.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (06.10.2017)

Zkouška je písemná a ústní. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Zápočet JE NUTNOU PODMÍNKOU účasti u zkoušky.

Syllabus -
Last update: G_F (18.03.2004)

From SCF approximation to higly sofisticated methods for calculating the correlation energy. Applications in chemistry and biochemistry.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html