SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar on Chemical Physics and Optics - NBCM108
Title: Seminář chemické fyziky a optiky
Guaranteed by: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Annotation -
Last update: G_F (03.06.2002)
Seminar on chemical physics and optics.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (30.03.2022)

Podmínkou zakončení předmětu je zápočet založený na aktivní účasti na semináři. Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Syllabus -
Last update: G_F (26.05.2003)

Seminar on chemical physics and optics.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html