SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Chemistry for Physicists II - Analytical Chemistry - NBCM106
Title: Chemie pro fyziky II - Analytická chemie
Guaranteed by: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2013
Semester: summer
E-Credits: 6
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
Classification: Physics > Biophysics and Chemical Physics
Annotation -
Last update: G_F (08.10.2002)
Elementary concepts of analytical chemistry, classification of analytical techniques, chemical equilibria in analytical chemistry. Qualitative analysis. Gravimetry and titrimetry. Chromatographic methods. Electrochemical methods. Spectrochemical methods. Chemical and biochemical sensors.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (07.07.2014)

1. F. Opekar a kol., Základní analytická chemie, Karolinum Praha 2002.

2. P. Coufal a kol., Seminář z analytické chemie - Teorie, příklady, cvičení, Karolinum 2007.

3. D. Harwey, Modern Analytical Chemistry, McGraw Hill Boston 2000.

4. D.A. Skoog a kol., Fundamentals of Analytical Chemistry,9th Edition, Brooks/Cole 2014.

5. F. Rouessac, A. Rouessac, Chemical Analysis - Modern Instrumentation Methods and Techniques, John Wiley & Sons, 2007.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (13.10.2017)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutné opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné a ústní části.

Písemná část zkoušky sestává ze čtyř příkladů, která korespondují se sylabem přednášky a současně odpovídají tomu, co bylo procvičováno na cvičení.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: G_F (08.10.2002)

1. Subject of analytical chemistry. Tools and language of analytical chemistry. Classification of analytical techniques. Sample preparation.

2. Chemical equilibria in analytical chemistry. Precipitation reactions. Redox reactions. Acid-base reactions. Complexometric reactions. Braun-Le Châtelier principle. Buffers.

3. Introduction into qualitative analysis. Basic procedures of qualitative analysis. Selected reactions and identifications of anions and cations.

4. Elementary concepts of quantitative analysis. Gravimetric methods. Titrimetric methods.

5. Chromatographic separation methods. Introduction into general theory of chromatography, column chromatography. Gas and liquid chromatography. Overview of other chromatographic techniques. Electrophoresis.

6. Electrochemical methods. Potentiometry, voltammetry and polarography. Coulometry and conductometry.

7. Spectrochemical methods. UV-VIS and infrared spectroscopy, colorimetry. Atomic absorption spectroscopy, mass spectrometry.

8. Chemical sensors. Concept of sensor, static and dynamic characteristics. Examples of chemical sensors.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html