SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
X-ray Structure Analysis of Biomolecules and Macromolecules - NBCM098
Title in English: Rentgenová strukturní analýza biomolekul a makromolekul
Guaranteed by: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.
RNDr. Petr Kovář, Ph.D.
Classification: Physics > Biophysics and Chemical Physics
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (29.01.2019)
Structural crystalography and physical principals of difractional analysis of crystalic, semicrystalic and amorphous solids.
Aim of the course - Czech
Last update: POSPISIL/MFF.CUNI.CZ (05.04.2008)

Difrakční experimenty, principy a využití pro biologii, strukturní analýza s využitím výpočetních metod.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (09.10.2017)

Předpokládá se, že budou max. 2 opravné termíny pro úspěšné složení zkoušky.

Literature - Czech
Last update: G_F (26.05.2003)

J. Chojnacki : Základy chemické a fyzikální krystalografie, Academia Praha 1979.

V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč: Základy strukturní analýzy, Karolinum, Praha, 1992.

I. Kraus : Úvod do strukturní rentgenografie, Academia, 1985.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (09.10.2017)

Přednáška.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (11.10.2017)

Zkouška sestává z písemné přípravy a ústní části. Písemná příprava předchází části ústní. Student obdrží tři otázky, každá otázka je hodnocena známkou a výsledná známka je průměrnou známkou ze známek u jednotlivých otázek. Je-li jedna z otázek hodnocena známkou nevyhověl(a) znamená to nesplnění zkoušky. Nesložení zkoušky znamená, že při příštím termínu budou položeny opět tři otázky.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (29.01.2019)

Structural crystalography and physical principals of difractional analysis of crystalic, semicrystalic and amorphous solids.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html