SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Practical Course in Experimental Methods of Biophysics and Chemical Physics I - NBCM095
Title in English: Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I
Guaranteed by: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2013 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 7
Hours per week, examination: winter s.:0/5 MC [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Classification: Physics > Biophysics and Chemical Physics
Annotation -
Last update: T_FUUK (25.05.2001)
Practical acquaintance with basic preparative and measuring techniques in biophysics - biochemical isolation, cell cultivation, electron and optical microscopy, high resolution NMR spectroscopy, electron absorption spectroscopy.
Aim of the course -
Last update: STEPJOS/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

To familiarize students in practise with basic preparation procedures

and employment of experimental techniques.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (16.10.2017)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který se uděluje za následujících podmínek:

1. Absolvování všech 10 úloh pracovní skupinou.

2. Osobní účast na všech úlohách praktika s povolenou jednou absencí.

3. Odevzdání protokolů ze všech úloh, kde je to požadované (týká se 8 úloh),

a jejich hodnocení vedoucími úloh alespoň stupněm "dobře". V případě hodnocení

stupněm "neprospěl/a" je studentům umožněno přepracování protokolu.

Výsledná klasifikace se určuje jako aritmetický průměr ze známek protokolů.

S ohledem na charakter předmětu nejsou možné opravné pokusy o udělení zápočtu.

Teaching methods -
Last update: STEPJOS/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

Practical laboratory training

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (08.11.2013)

List of themes:

1. Basic techniques of chemical laboratory

2. Protein isolation from natural resources

3. Colorimetric determination of protein concentration

4. Cultivation of cellular cultures and their characterization

5. High resolution NMR spectroscopy

6. Videomicroscopy and image processing

7. Electron microscope and its employment in studies of biological samples

8. Electron absorption spectroscopy of solutions.

9. Thermodynamic parameters of thermally induced acido-basic transition determined by using absorption spectroscopy.

10.NMR measurement of translational diffusion.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html