SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Contemporary Biophysics Problems - NBCM094
Title: Úvod do problémů současné biofyziky
Guaranteed by: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Mgr. Dita Strachotová, Ph.D.
Classification: Physics > Biophysics and Chemical Physics
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (14.05.2020)
Seminars on the problems of contemporary biophysics.
Aim of the course -
Last update: BAUMRUK/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

Introduction to biophysics by means of a seminar.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. (28.04.2020)

Zápočet se uděluje za účast na alespoň 60% seminářů. V současné situaci jsou studentům zasílány mailem prezentace k jednotlivým seminářům a s nimi 3 otázky. Účast na daném semináři bude bude uznána po zaslání odpovědí na tyto otázky.

Literature - Czech
Last update: BAUMRUK/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

K tomuto předmětu se literatura neudává. Studentům budou k dispozici prezentace.

Teaching methods -
Last update: BAUMRUK/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

seminar

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (14.05.2020)

Biophysics in a framework of life sciences, development of biophysics, basic concepts of molecular genetics, new chemoterapeutical "antisense" drugs, methods of fluorescence probes and markers, structure and function of biological membranes, spectroscopic study of the yeast, laser Raman spectroscopy in the research of biomolecules.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html