SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Molecular Spectroscopy I - NBCM086
Title: Molekulární spektroskopie I
Guaranteed by: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Classification: Physics > Biophysics and Chemical Physics
Annotation -
Last update: G_F (20.05.2002)
Main spectroscopic methods. Atomic and molecular spectra, electronic, vibrational and rotational spectra.
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. (13.10.2017)

M. Horák, D. Papoušek: INFRAČERVENÁ SPEKTRA A STRUKTURA MOLEKUL, Academia 1976 Praha

D. Papoušek, M.R. Aliev: MOLECULAR VIBRATIONAL - ROTATIONAL SPECTRA, Academia 1982

Praha M. Nepraš, M. Titz: ZÁKLADY TEORIE ELEKTRONOVÝCH SPEKTER, SNTL 1983 Praha

V. Prosser a kol. EXPERIMENTÁLNÍ METODY BIOFYZIKY, Academia 1989 Praha

K.N. Solovyev, L.L. Gladkov, A.S. Staruchin, S.F. Shkirman: SPEKTROSKOPIJA PORFIRINOV: KOLEBATĚLNYJE SOSTOJANIJA, Nauka i Technika, Minsk 1985 (vybrané kapitoly)

J. Hála: NÍZKOTEPLOTNÍ OPTICKÁ SPEKTROSKOPIE CHLOROFYLU A JEMU PODOBNÝCH MOLEKUL, Academia 1989 Praha

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. (13.10.2017)

Zkouška sestává z ústní zkoušky.

Požadavky u ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. (13.10.2017)

Main spectroscopic methods. Atomic and molecular spectra, electronic, vibrational and rotational spectra.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html