SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
General Chemistry - NBCM035
Title in English: Obecná chemie
Guaranteed by: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2020
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/kchfo/burda/tt.htm
Guarantor: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
Classification: Physics > Biophysics and Chemical Physics
Annotation -
Last update: T_KCHFO (11.05.2001)
Atomic and molecular masses, isotopes. Solutions, concentrations. State functions, partial molar quantities, chemical potential. Phase and chemical equilibrium.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (06.10.2017)

Zápočet se uděluje při současném splnění následujících podmínek:

1. Aktivní účast na alespoň 70% cvičení.

2. Vypracování všech domácích úkolů.

Zápočet JE NUTNOU PODMÍNKOU účasti u zkoušky.

Literature - Czech
Last update: G_F (26.05.2003)

Vacík J. Obecná chemie, SPN Praha 1986

Moore W.J. Fyzikální chemie, SNTL Praha 1979

Gažo J. Všeobecná a anorganická chémia, ALFA Bratislava 1974. Bareš J., Černý Č., Fried V., Pick J. Příklady z fyzikální chemie, SNTL Praha 1979

Cotton F.A., Wilkinson G. Anorganická chemie, Academia Praha 1973

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (06.10.2017)

Zkouška je písemná a ústní. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Zápočet JE NUTNOU PODMÍNKOU účasti u zkoušky.

Syllabus -
Last update: G_F (26.05.2003)

Atomic and molecular masses, isotopes. Solutions, concentrations. State functions, partial molar quantities, chemical potential. Phase and chemical equilibrium.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html