SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Theoretical Foundations of Molecular Spectroscopy - NBCM031
Title in English: Teoretické základy molekulární spektroskopie
Guaranteed by: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
Classification: Physics > Biophysics and Chemical Physics
Annotation -
Last update: T_KCHFO (11.05.2001)
Interaction of matter with elmg. field using second quantization. Einstein coefficients, dipole and higher multipole approximation. Form of the spectral line of isolated molecule and molecule interacting with the measuring apparatus. Selection rules.
Aim of the course -
Last update: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (11.04.2008)

Theoretical foundations of spectroscopy.

Literature -
Last update: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)

A. S. Davydov: Kvantová mechanika, SPN, Praha, 1978

J. Formánek: Úvod do kvantové mechaniky, Academia, Praha, 1983

H. Haken: KvantovopoŚová teória tuhých látok, Alfa, Bratislava, 1987. (existuje i německá a anglická verze)

H. Haken, H. Ch. Wolf: Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry, Springer, Berlin, 1995

W. Demtroder: Laser Spectroscopy, Springer, Berlin, 1996 (existuje i starší vydání, dokonce i v ruštině)

Teaching methods -
Last update: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)

Lecture

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (06.10.2017)

Zkouška je ústní. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: G_F (26.05.2003)

Interaction of matter with elmg. field using second quantization. Einstein coefficients, dipole and higher multipole approximation. Form of the spectral line of isolated molecule and molecule interacting with the measuring apparatus. Selection rules.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html