SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Biology - NBCM021
Title in English: Biologie
Guaranteed by: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2007
Semester: summer
E-Credits: 4
Hours per week, examination: summer s.:3/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
Class: Fyzikální předmět pro bakaláře
Classification: Physics > Biophysics and Chemical Physics
Annotation -
Last update: T_FUUK (17.05.2001)
Properties of living systems. Cells, organisms. Reproduction, physiological functions. Evolution.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Biologie pro biofyziky. A. Strunecká. Karolinum Praha 1997.

Lékařská fyziologie, S. Trojan a kolektiv: Avicenum 1994.

Biologie člověka. I. Novotný, M. Hruška. Fortuna Praha 1995.

J. Buchar: Stručný přehled soustavy bezobratlých (1995), Text a obrazová část.

J. Gaisler : Zoologie obratlovců, Academia 1983.

Syllabus - Czech
Last update: T_FUUK (24.05.2002)
1. Buňka - základní funkční jednotka života. Fyziologické funkce membrán a buněčných organel. Základní mechanizmy regulace metabolizmu buňky.
2. Prvoci - jednobuněčné eukaryotní organismy. Prvoci jako modelové systémy. Patologičtí prvoci.
3. Od buňky k mnohobuněčným organizmům. Základní charakteristika mnohobuněčných organizmů. Fylogenetický vývoj a základní taxonomické pojmy. Úvod do systematické klasifikace živočichů.
4. Nervová buňka, membránový potenciál, akční potenciál, synaptický přenos.
5. Fylogeneze nervových soustav. Principy nervových regulací. Nervová soustava člověka. Mícha a reflexní teorie. Mozek. Periferní nervy.
6. Fyziologie smyslů: fotoreceptory, mechanoreceptory, chemoreceptory, nociceptory, proprioreceptory. Obecný mechanizmus detekce a přenosu adekvátního podnětu, adaptace receptorů, primární a sekundární smyslové buňky.
7. Fyziologie svalů a pohybu. Kosterní svalovina, hladká svalovina, srdeční svalovina. Mechanizmus svalového stahu.
8. Principy hormonálních regulací. Homeostáza. Obecné mechanizmy přenosu hormonálního signálu. Signální systémy, teorie druhých poslů, funkce iontů vápníku.
9. Hormonální systémy bezobratlých a obratlovců. Žlázy s vnitřní sekrecí a hormonální produkce různých buněk a tkání lidského těla.
10. Fyziologie rozmnožování a vývoje. Pohlavní hormony. Rozmnožování a vývoj živočichů.
11. Fylogenetický vývoj a fyziologie trávení. Trávící soustava člověka, trávení cukrů, tuků a bílkovin. Játra a pankreas. Metabolické přeměny vstřebaných živin.
12. Fylogenetický vývoj a fyziologie dýchání. Mechanizmy přenosu kyslíku a oxidu uhličitého.
13. Fylogenetický vývoj a fyziologie oběhu tělních tekutin. Krev-složení a funkce. Srdce obratlovců, oběh tělních tekutin u obratlovců a člověka.
14. Fylogenetický vývoj a fyziologie vylučování a osmoregulace. Stavba a funkce ledviny, nefron, mechanizmus tvorby moči.
15. Fylogenetický vývoj a fyziologie termoregulace. Hnědý tuk a mechanizmy termogeneze.
16. Stárnutí - biologické teorie.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html