SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Laser Applications in Medicine - NBCM019
Title in English: Aplikace laserů v lékařství
Guaranteed by: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2003
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc.
Class: Fyzikální předmět pro bakaláře
Classification: Physics > Biophysics and Chemical Physics
Annotation -
Last update: T_FUUK (17.05.2001)
Principle of laser action, interaction of laser radiation with tissues, basic methods of laser diagnostics, laser surgery, laser therapy in ophtalmology and dermatology, laser photodynamic therapy, clinical application of laser flow cytometry.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

J. Štěpánek: Experimentální metody biofyziky (V. Prosser, ed.), Academia, Praha 1989, kapitola 5. Laser Photobiology and Photomedicine (S. Martelluci, A. N. Chester, Eds.), Plenum Press, New York 1985

Fluorescent and Luminescent Probes for Biological Activity. A Practical Guide to Technology for Quantitative Real-Time Analysis (W. T. Mason, Ed.), Academic Press, London 1993

Syllabus - Czech
Last update: ()

Princip činnosti laseru, typy laserů. Interakce laserového záření s tkáněmi. Přehled základních aplikací v lékařství - metody laserové diagnostiky, chirurgie, laserová terapie v kožním lékařství a ortopedii, fotokoagulace, fotodynamická terapie. Flow-cytometrie, princip a diagnostické aplikace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html