SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Selected Topics on Biology for Biophysicists - NBCM009
Title in English: Vybrané partie z biologie pro biofyziky
Guaranteed by: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
Classification: Physics > Biophysics and Chemical Physics
Annotation -
Last update: T_FUUK (17.05.2001)
The lectures provide an introduction into the study of biological systems and living organisms. They make biophysicists familiar with general principles and point to possibilities in the selection of biological models. They provide basic knowledge from the fields of animal taxonomy, phylogeny and physiology.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

A. Strunecká: Vybrané kapitoly z biologie pro biochemiky a biofyziky, skripta SPN 1990.

Syllabus - Czech
Last update: T_FUUK (24.05.2002)

Buňka jako základní stavební a funkční živý systém. Fyziologické funkce membrán a buněčných organel. Prvoci - jednobuněčné eukaryotní organismy. Prvoci jako modelové systémy. Patologičtí prvoci. Základní taxonomické pojmy a základy taxonomie. Přehled fylogeneze živočichů. Principy nervových regulací. Nervová buňka, membránový potenciál, akční potenciál, synaptický přenos. Fylogeneze nervových soustav. Nervová soustava člověka. Reflexní teorie a vyšší nervová činnost. Fyziologie smyslů. Fyziologie svalů. Principy humorálních regulací. Homeostáze. Základní mechanismy přenosu látkového signálu. Hormonální systémy bezobratlých a obratlovců. Rozmnožování a vývoj živočichů. Fylogenetický vývoj a fyziologie trávení, dýchání, oběhu tělních tekutin, vylučování a osmoregulace, termoregulace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html