SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
History of Astronomy - NAST026
Title in English: Dějiny astronomie
Guaranteed by: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2006 to 2019
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 1/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Class: Fyzika
Classification: Physics > Astronomy and Astrophysics
Annotation -
Last update: T_AUUK (24.05.2001)
An optional course and workshop for history of the regional, European and world astronomy. Program is announced on WWW pages of the Astronomical Institute. Excursions.
Literature - Czech
Last update: T_AUUK (04.04.2008)

John Robert Christianson:On Tychós Island,Tycho Brahe,Science,and Culture in the Sixteenth Century,Cambridge University Press 2003

Andreas von Rétyi: Kometa století Hale-Bopp,Czech edition 1997

Kolektiv autorů: Ondřejovská hvězdárna,Astr.ústav AV ČR v nakl.Vesmír Praha 1998

Zdeněk Horský: Kepler v Praze,vydavatel Mladá fronta 1980

Teaching methods - Czech
Last update: T_AUUK (31.03.2008)

Přednáška.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. (15.10.2017)

Předmět NAST026 Dějiny astronomie je ukončen zápočtem. K udělení zápočtu je třeba minimálně šedesátiprocentní účast na seminářích a zpracování alespoň jednoho vybraného tématu.

Syllabus -
Last update: T_AUUK (24.05.2001)

Program of several last years is available on WWW pages of the Astronomical Institute as well as the program for the current semester.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html