SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Set Theory - NAIL003
Title: Úvod do teorie množin
Guaranteed by: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic (32-KTIML)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2004
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Petr Simon, DrSc.
Classification: Informatics > Theoretical Computer Science
Incompatibility : NAIL063, NLTM030
Interchangeability : NAIL063, NLTM030
Is incompatible with: NLTM017
Is pre-requisite for: NAIL050
Annotation -
Last update: T_KTI (03.04.2001)
An introductory course to set theory. Historical background, axioms of ZFC, inclusion, intersection, difference, pairs, cartesian product, relation, function. Ordering, well-ordering, ordinal and cardinal numbers. Cantor-Bernstein theorem, Konig's inequality. Axiom of choice, elements of infinitary combinatorics, Ramsey theorem.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)
  • B. Balcar, P. Štěpánek, Teorie množin, Academia, Praha 1986
  • K. Kunen, Set Theory, North Holland 1980
  • B. Balcar, P. Štěpánek, Teorie množin, skriptum MFF UK, Praha 1974, 1980

Syllabus - Czech
Last update: ()

Historické pozadí vzniku teorie množin, zdůvodnění její axiomatické výstavby.

Axiomy teorie množin.

Inkluse, sjednocení, průnik, diference, dvojice, kartézský součin, relace, funkce.

Uspořádání, dobré uspořádání, ordinální čísla, přirozená čísla, základy ordinální aritmetiky.

Spočetné a nespočetné množiny, kardinální čísla, Cantor-Bernsteinova věta, kardinální aritmetika.

Třídy a relace, princip transfinitní indukce a rekurse.

Konigova nerovnost, mocnění kardinálních čísel.

Axiom výběru a jeho ekvivalenty.

Racionální a reálná čísla.

Základy nekonečné kombinatoriky, stacionární množiny, Ramseyova věta.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html