SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Physical methods and techniques in biomedicine I - NAFY101
Title: Fyzikální metody a technika v biomedicíně I
Guaranteed by: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 9
Hours per week, examination: winter s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
Incompatibility : NAFY034
Interchangeability : NAFY034
Is incompatible with: NAFY034
Is interchangeable with: NAFY034
Annotation -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (07.06.2019)
The course familiarizes students with physical principles of spectroscopic and imaging techniques, diagnostic and therapeutic devices and equipment. Spectroscopy and imaging techniques using electromagnetic radiation (gamma, X-ray, optical, microwave, radiofrequency). Acoustic devices. Lasers and their applications. Basics of cryogenics, cryoprobes. Hyperthermia etc.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (07.06.2019)

K zápočtu je nutná účast na praktické části výuky a vypracování požadovaných referátů ze zadaných úloh. Referát se odevzdává jeden za skupinu (ve skupině 1-3 studenti).

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (07.06.2019)

Zkouška je ústní, otázky se zadávají v rozsahu probírané látky, je možná krátká příprava odpovědí na místě. Studentovi mohou být mimo to položeny doplňující otázky. Zkouší zpravidla více vyučujících.

Ke zkoušce je požadován zápočet.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html