SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Experimental Methods of Physics of Materials I - NAFY084
Title: Experimentální metody fyziky materiálů I
Guaranteed by: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019 to 2020
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:3/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (24.01.2018)
Předmět je vhodný pro studenty, kteří chtějí ukončit studium bakalářským programem a nastoupit do praxe. Růst krystalů, difrakční metody studia struktury materiálů, mikroskopické metody studia materiálů. Struktura povrchů a tenkých vrstev. Jaderné metody a jejich využití pro studium atomové, elektronové a magnetické struktury. Ramanova a IČ spektroskopie. Předmět byl vytvořen za podpory projektů Univerzity Karlovy z OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce a Vybavení laboratoří pro experimentální složku výuky fyziky.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (24.01.2018)

Předmět seznámí studenty s moderními fyzikálními experimenty.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (24.01.2018)

studijní materiály dostupné na www

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (24.01.2018)

přednáška + laboratorní práce

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (24.01.2018)

Růst krystalů

Difrakční metody studia struktury a mikrostruktury materiálů.

Mikroskopické metody studia materiálů (elektronová transmisní a rastrovací mikroskopie). Struktura povrchů a tenkých vrstev a metody jejího studia - difrakční, spektroskopické, mikroskopické.

Jaderné metody a jejich využití pro studium atomové, elektronové a magnetické struktury.

Ramanova a IČ spektroskopie.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html