SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Models output analysis - NAFY083
Title in English: Analýza modelových výstupů
Guaranteed by: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016
Semester: summer
E-Credits: 4
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Annotation -
Last update: T_KMOP (18.05.2011)
The aim of the seminar is to provide students with theoretical knowledge and practical skills in analysis and application of outputs of numerical models used in the field of atmospheric physics, both prognostic and climatic. The attention will be paid to practices of prediction evaluation, verification and validation of model simulations, as well as data formats used for meteorological data storage.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (08.10.2017)

Pro udělení zápočtu se předpokládá prezentace individuálního řešení souboru úloh, předložených na konci semestru a pokrývajících základní témata, specifikovaná v sylabu přednášky a upřesněná v průběhu jejího konání. Zápočtové úlohy je možné vypracovat formou domácí práce, jejich prezentace se předpokládá formou stručné zprávy ilustrující použitý postup a dosažené výsledky.

Udělení zkoušky je vázáno na prezentaci zápočtových úloh; zkouška má formu diskuse nad zápočtovou prezentací a má ověřit znalost použitých technik a jejich souvislostí, v rozsahu daném sylabem.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (08.10.2017)

Udělení zkoušky je vázáno na prezentaci zápočtových úloh; zkouška má formu diskuse nad zápočtovou prezentací a má ověřit znalost použitých technik a jejich souvislostí, v rozsahu daném sylabem.

Syllabus -
Last update: T_KMOP (18.05.2011)

Data formats ASCII, NetCDF, GRIB, tools for managing these data formats, their conversion info different formats necessary for further processing and analysis. Sources of meterological and climatic data.

Verification of the outputs of numerical weather prediction models, statistical characteristics of forecast skill.

Validation of the outputs of climate models, various statistical characteristics of the accordance between simulated and observed data, problematic issues in evaluation of climate model’s skill in simulating observed climatic conditions.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html