SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Physics of living organisms - NAFY032
Title: Fyzika živých organismů
Guaranteed by: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2012 to 2020
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Václav Římal, Ph.D.
Files Comments Added by
download reklama_2014.pdf Graphical annotation Mgr. Václav Římal, Ph.D.
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (20.05.2016)
Physical processes which occur in living organisms, including humans, will be presented. The lectures will cover intermolecular interactions, cellular-level pathways as well as functions of entire organs and bodies, e.g. muscles and eyes. Lessons are focused on physical explanations of how these systems work. During exercises, special interest is paid to quantitative estimates of various quantities found in biological entities.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Václav Římal, Ph.D. (06.02.2018)

Podmínkou k zápočtu je účast na cvičeních (nejvýše dvě absence) a vypracování a přednesení prezentace na vlastní téma vážící se k fyzice živých organismů, které bude schváleno vyučujícím. V případě překročení limitu absencí navíc vypracování příkladů zadaných vyučujícím (jeden příklad za každou absenci).

Ke zkoušce je vyžadován zápočet.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Václav Římal, Ph.D. (06.02.2018)

Zkouška je ústní. Zadána je jedna úloha k vyřešení a jedno průřezové téma s otázkami k zodpovězení. Student má dostatečný čas na přípravu. Během zkoušky může zkoušející klást doplňující otázky.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Václav Římal, Ph.D. (14.02.2013)

1. Biomolekuly a jejich interakce

Proteiny, nukleové kyseliny a lipidy. Kovalentní vazba a slabé interakce. Kinetika a termodynamika chemických dějů. Prostorová struktura biomolekul. Vzájemné interakce biomolekul.

2. Fyzikální procesy v buňkách

Zdroje buněčné energie. Buňka jako fyzikální systém. Funkce membrány. Dýchání. Nervové buňky a přenos elektrických signálů.

3. Lidské tělo

Principy svalové kontrakce. Funkce ucha. Hlas. Proces vidění.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html