New materials and technologies - NAFY031
Title in English: Nové materiály a technologie
Guaranteed by: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2010
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
doc. RNDr. Pavel Moravec, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: T_KFES (23.04.2009)
Úvod. Klasifikace materiálů. Polovodičové struktury pro optoelektroniku. Požadavky na polovodičový materiál. Úzkozónové a širokozónové materiály pro viditelnou a infračervenou oblast spektra. Optoelektronika na bázi polymerů- Nanostruktury (nanotechnologie a nanosoučástky)
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (20.05.2011)

Přednáška je vhodná pro studenty všech stupňů studia (bakalářské, magisterské, doktorské). Studenti si rozšíří znalosti o stávajících i nových materiálech, používaných převážně v elektronických a optoelektronických aplikacích.

Budou seznámeni s technologií přípravy těchto materiálů, s charakterizačními technikami a současnými aplikacemi.

Course completion requirements -
Last update: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (10.06.2019)

Oral examination.

Literature - Czech
Last update: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (20.05.2011)

H.Frank, Fyzika a technika polovodičů, SNTL Praha 1990.

D.K.Schroder, Semiconductor Material and Device Characterization

P.Capper, Bulk Crystal Growth of Electronic, Optical and Optoelectronic Materials

Requirements to the exam -
Last update: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (10.06.2019)

Student get two questions, one of the materials, one of the applications.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (20.05.2011)

A. Polovodiče a heterostruktury.

Úzkozónové a širokozónové polovodiče pro součástky do infračervené, viditelné, rtg a gama oblasti spektra

(Si, Ge, SiGe, III-V, II-VI, IV-VI).

Příprava monokrystalů z taveniny. Příprava tenkých vrstev-kapalná epitaxe (LPE), plynná epitaxe (VPE), molekulární epitaxe (MOCVD, MBE). .

Příprava integrovaných obvodů (pasivace, litografie, difúze, e-beam, implantace)

B. Nepolovodičové materiály

Polymery, Safír, Grafen, Kompozity

C. Nanostruktury

Nanotechnologie (nanosoučástky a jejich příprava)

D. Charakterizační techniky

SEM, SIMS, STM, AFM, GDMS, EDS a další

E. Vakuová technika

F. Aplikace

Zdroje záření, detektory záření, solární články