SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Fundamentals of Modern Optics and Photonics - NAFY027
Title: Základy moderní optiky a fotoniky
Guaranteed by: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (11.05.2018)
This course broadens the knowledge gained in the basic course of optics. The covered topics include fundamentals of laser physics, nonlinear optics, statistical and coherent properties of light fields, Fourier optics, holography, and fundamentals of optical communications.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (06.10.2017)

Pro udělení zápočtu musí být úspěšně napsána zápočtová písemka na konci semestru. Tato písemka je uskutečněna v jeden řádný a dvou opravných termínech.

Zápočet je nutné získat před přihlášením na zkoušku.

Literature -
Last update: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (11.05.2018)

1. B. E. A. Saleh, M.C, Teich: Fundamentals of Photonics, John Wiley and Sons, New York, 1991.

2. Handbook of Optics, M. Bass (editor), McGraw-Hill, Inc., 2nd edition, New York, 1995.

3. E. Hecht: Optics, Addison Wesley, 4th edition, San Francisco, 2002.

4. M. Born, E. Wolf: Principles of Optics, Cambridge University Press, 7th extended edition,

Cambridge, 2003.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu předmětu.

Syllabus -
Last update: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (11.05.2018)

1. Fundamentals of laser physics

2. Nonlinear optics

3. Statistical and coherent properties of light fields

4. Fourier optics

5. Holography

6. Fundamentals of optical communications

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html