SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to electronics - NAFY025
Title: Základy elektroniky
Guaranteed by: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2012 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Ing. Miloš Pfeffer, CSc.
doc. Ing. Petr Praus, CSc.
Annotation -
Last update: T_KEVF (16.05.2012)
Introduction to analog and digital data processing. Analog and digital signal, measurement of electrical quantities (current, voltage, conductivity, resistance, capacity, inductance). Architecture of personal computer, input/output circuits, standard interfaces. Computer acquisition of experimental data. Software for data acquisition and control of physical experiments.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr. (06.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je vypracování a odevzdání referátu o naměřených úlohách v rámci praktického cvičení k předmětu.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Ke zkoušce se uchazeč přihlašuje po získání zápočtu.

U zkoušky student dostává typicky 2-3 dílčí otázky a má 30 min. na přípravu (další doplňující otázky v průběhu zkoušky nejsou vyloučeny).

Literature - Czech
Last update: T_KEVF (16.05.2012)

M. Tichý, Elektronika, www skripta, http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/

M. Šícha, M. Tichý: Elektronické zpracování signálù, skripta MFF, Karolinum, Praha, 1998.

Další dle doporučení přednášejících.

Syllabus -
Last update: T_KEVF (16.05.2012)
1. Introduction to analog and digital data processing
Deterministic and random signals and their characteristics. Principles of electrical and nonelectrical quantity measurements, low-signal measurement. Nonelectrical quantity to electric signal conversion (sensors and actuators, basic examples).

2. Analog signal processing
Analog electrical signal processing, amplification and filtering. Operational amplifiers (principles, typical usage diagrams, overview of op-amp classes for various applications), principles of comparators and sampling, voltage/current converters, precise voltage and current sources, active filters.

3. Digital signal processing
Sampling, quantization and spectrum of signal, Nyquist theorem and aliasing. Digitizing of analog signal, conversion errors, interconnection of signal sources. Measurement of time intervals/frequency, event counting.

4. Electrical measurements
Measurement fundamentals, electrical signal switching and interconnection, analog and discrete signal. Basic electronic measurement instruments, multimeters, analog, digital, storage and sampling oscilloscopes, logical analyzers,. Signal generators.

5. Personal computer architecture
Basics of personal computer architecture, structure and description of internal communication. CPU architecture (contemporary microprocessors), overview of memory technology, internal buses, input/output circuits, disk storage interface standards. PC interfaces for serial communication. Analog and digital current loop. Galvanic isolation of electronic blocks. Local computer network in physical laboratory (Ethernet).

6. Computer acquisition of experimental data
Block diagram of computer controlled experiment, sensors and signal conditioning. Tutorial of process control. Laboratory means for measurement and data acquisition. Intelligent measurement instruments. Introduction and overview to plug-in laboratory measurement cards for data acquisition and experiment control.

7. Sofware for data acquisition and experiment control
Basics of graphical programming, data acquisition and processing and experiment control in NI LabView environment.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html