SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Experimental Methods of Physics of Materials II - NAFY022
Title: Experimentální metody fyziky materiálů II
Guaranteed by: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2012
Semester: summer
E-Credits: 9
Hours per week, examination: summer s.:3/3 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Annotation - Czech
Last update: T_KFES (23.04.2009)
Vybrané spektroskopické metody - dielektrická spektroskopie. Měření dielektrických, dynamických mechanických vlastností polymerního materiálu. Tenké vrstvy, příprava a specifické metody jejich charakterizace . Mechanické vlastnosti. Tahové zkoušky a akustická emise. Tepelné a magnetické vlastnosti Tepelná roztažnost a specifická tepla. Magnetizace. DSC, fázové přechody. Elektrické a fotoelektrické vlastnosti. Transportní jevy. Nízké teploty - metody získávání a měření. Vlastnosti kryogenních kapalin. Základy kryogenní techniky.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (24.10.2019)

Zápočet a ústní zkouška. K zápočtu je třeba vypracovat referáty z vybraných měření.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html