SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Experimental methods of materials physics I - NAFY021
Title in English: Experimentální metody fyziky materiálů I
Guaranteed by: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2015
Semester: winter
E-Credits: 9
Hours per week, examination: winter s.:3/3 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.xray.cz/FPL145/
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Annotation -
Last update: T_KFES (14.05.2014)
Experimental methods of element and phase analysis, atomic and electronic structure of the matter. Diffraction, spectroscopy, microscopy, particle scattering. Surface microscopies. Nuclear methods. Principles, characteristics, possibilities and limitations of the methods. In practical part - typical experiments to individual groups of methods.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (06.10.2017)

K zápočtu je nutná účast na praktické části výuky a vypracování požadovaných referátů ze zadaných úloh. Referát se odevzdává jeden za skupinu (ve skupině 1-3 studenti).

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (06.10.2017)

Zkouška je ústní se zadáním dvou otázek z probírané tématiky a možností přípravy na místě. Dále pak jsou možné doplňující krátké otázky.Zkouší zpravidla dva vyučující.

Ke zkoušce je vyžadován zápočet.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html