SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Chemistry for Physicists - NAFY018
Title: Chemie pro fyziky
Guaranteed by: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017 to 2020
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
Annotation -
Last update: T_KFES (25.04.2014)
Classical and quantum theory of chemical bond, relationship between electronic structure and spatial structure of molecules, basic concepts of chemical thermodynamics and kinetics, principal types of chemical reactions, relations between elements in periodical table. Systematic inorganic chemistry of selected groups of elements, technology and properties of basic microelectronic and optoelectronic materials.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (23.08.2018)

Zápočet:

Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné zvládnutí zápočtového testu sestávajícího z pěti příkladů z témat, která byla procvičována na cvičení. Za zvládnutí testu se považuje úplné vyřešení alespoň tří příkladů.

Zkouška:

Zkouška sestává z ústní části, student si losuje soubor tří otázek z témat, prezentovaných na přednášce. Okruhy témat odpovídají sylabu přednášky. Známka se stanoví jako průměrné hodnocení jednotlivých otázek.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (21.01.2016)

1. Z. Mička, I. Lukeš, Teoretické základy anorganické chemie, Karolinum Praha 2007.

2. I. Lukeš, Z. Mička, Systematická anorganická chemie, Karolinum 2009

3. Z. Mička, D. Havlíček, I. Lukeš, J. Mosinger, P. Vojtíšek, Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie, Karolinum Praha 1998.

4. C.E. Housecroft, A.G. Sharpe, Anorganická chemie, VŠCHT 2015.

5. D. Shriver, M. Weller, T. Overton, J. Rourke, F. Armstrong, Inorganic Chemistry 6th Ed., W.H. Freeman and Company 2015.

6. N.N. Greeenwood, A. Earnshaw, Chemie prvků I a II, Informatorium Praha 1993.

7. F. Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT 2001.

8. F. Jursík, Anorganická chemie kovů, VŠCHT 2002.

9. Webový portál ECHO (VŠCHT) - http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo/

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (05.10.2015)

1. Subject of chemistry. The foundations of chemistry. Empirical chemical laws, atomic hypothesis. Chemical elements. Atoms and molecules. Measurements in chemistry - mole, molar weight and molar volume.

2. The electronic structure of atoms and the chemical bond theory. Electronic structure of atoms, quantum numbers, spectral terms. Periodic law of elements. Electronegativity. Kinds of chemical bonds. Covalent, ionic and coordination bond. Hybridization. Van der Waals and hydrogen bond. Valence, oxidation number, formal and effective charge.

3. Chemical structure and physical properties of inorganic compounds. Experimental methods for determination of molar weight. Stoichiometric and structural formulae. Mesomerism, isomerism. Experimental methods for determination molecular structure.

4. Chemical reactions. Classification of chemical reactions, chemical equations. Elementary concepts of chemical thermodynamic. Chemical equilibrium. Oxidation-reduction reactions, acid-base reactions. Chemical kinetics.

5. Structure of crystalline compounds. Space lattice and unit cell. Basic crystal structures. Symmetry, point and space groups. Allotropy, polymorphism, isomorphism.

6. Geochemistry and abundance of elements in nature.

7. Hydrogen and its compounds.

8. The alkali metals and the alkaline earth metals, the carbon and nitrogen group, the halogens and the noble gases.

9. The transition metals. Generalizations of periodic trends in physical properties. Complex compounds, crystal and ligand field theory.

10. Chemical technology of basic microelectronic and optoelectronic materials. From silicon to integrated circuits. Optoelectronic materials - GaAs, GaN and other III-V semiconductors.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html