SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practical physics III - optics - NAFY012
Title: Praktická fyzika III - optika
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Hana Kudrnová
Annotation -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (14.05.2020)
Wide offer of experimental problems from optics.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (04.10.2017)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro zimní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (29.05.2013)

Odraz a lom světla, disperze (měření indexu lomu skel a kapalin, refraktometry)

Geometrická optika, optické zobrazení (měření parametrů zobrazovacích soustav, vady zobrazení)

Interference a difrakce (Michelsonův, Fabry-Perotův a Jaminův interferometr, aplikace interferenčních jevů, měření poloměrů křivosti čoček, měření vlnových délek, měření indexu lomu, ohybové jevy v laserovém svazku, mřížkový spektrometr, laserová dopplerovská anemometrie)

Polarizace světla (ověření Malusova zákona, stáčení polarizační roviny, dvojlom, interference polarizovaného světla, rotační disperze křemene, polarizační mikroskop)

Optická spektroskopie (vlastnosti rentgenového záření, absorpce světla)

Kvantová optika a optoelektronika (optoelektronické zdroje světla a detektory záření, polovodičový laser, He-Ne laser)

Vláknová optika

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html