SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical physics I - mechanics and continuum - NAFY004
Title: Praktická fyzika I - mechanika a kontinuum
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
RNDr. Jaroslava Piešová, Ph.D.
Annotation -
Wide offer of experimental problems from mechanics and molecular physics.
Last update: Kudrnová Hana, Mgr. (14.05.2020)
Course completion requirements -

Finalization of protocols.

Last update: Valentová Helena, doc. RNDr., Ph.D. (24.10.2019)
Literature -

https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

Last update: Valentová Helena, doc. RNDr., Ph.D. (24.10.2019)
Syllabus - Czech

Základní měření - měření prostoru, měření času, vážení na analytických vahách, měření hustoty látek, měření tíhového zrychlení.

Studium otáčení tuhého tělesa, měření momentu setrvačnosti kola.

Mechanické vlastnosti pevných látek - měření modulu pružnosti v tahu, dynamická zkouška deformace látek v tlaku.

Mechanika kapalin a plynů - studium proudění tekutin, volný pád koule ve viskosní kapalině, měření viskozity, měření povrchového napětí, studium reologického chování látek.

Kmity a vlnění - kmity harmonického oscilátoru, vázané kmity, tlumené a nucené kmity, studium mechanické rezonance.

Akustika - rychlost šíření zvuku.

Last update: Valentová Helena, doc. RNDr., Ph.D. (22.05.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html