SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Electricity and magnetism - NAFY002
Title in English: Elektřina a magnetismus
Guaranteed by: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2009
Semester: summer
E-Credits: 8
Hours per week, examination: summer s.:4/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.
prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.
Annotation -
Last update: T_KFES (29.04.2016)
Electricity and magnetism from Coulomb‘s law to Maxwell‘s equations. Electrostatics. Stationary electric field and electric current. Linear stationary circuits. Stationary magnetic field. Quasistationary electric and magnetic fields, electrical circuits in quasistationary aproximation. Non-stationary electromagnetic field. Dielectric and magnetic properties of matter. Electrical transport phenomena. Lecture is accompanied by experiments and by examples of practical applications of physical phenomena in contemporary technic and technology.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. (05.03.2018)

Zápočet bude udělen za účast na cvičeních a úspěšné absolvování jednoho až dvou testů konaných v průběhu cvičení.

Zápočet je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. (14.06.2018)

B. Sedlák, I. Štoll: Elektřina a magnetismus, Academia , Vydavatelství Karolinum Praha 1993

B. Sedlák, R. Bakule: Elektřina a magnetismus (skriptum), SPN Praha 1986.

R. Bakule a kol.: Příklady z elektřiny a magnetismu (skriptum), SPN Praha 1991.

J. Brož a kol.: Základy fyzikálních měření I. SPN Praha 1983.

I. Štoll, B. Sedlák: Přehled vektorové analýzy ( Doplňkový text OZVF, sv.3.) MFF UK Praha 1991.

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands: The Feynman Lectures on Physics, vol. 1,2, Addison- Wesley, Reading 1964 (český překlad Fragment Havlíčkův Brod 2000).

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. (05.03.2018)

Zkouška probíhá ústní formou.

Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: T_KFES (29.04.2016)
1) Electrostatics
Electric charge, Coulomb’s law, electrostatic field intensity, Gauss‘s law, work in electrostatic field, electrostatic potential. Poisson‘s and Laplace‘s equation. Electric dipol. Electrostatic field of conductors, electrostatic induction, basic task of electrostatics. Capacity, capacitor, energy of charged conductors system. Electrostatic field in dielectrics, polarization, electric displacement vector, constitutive relations, permitivity.

2) Stationary electric field and electric current
Electric current, continuity equation. Ohm’s law, Joule’s law, stationary electrical circuit, electromotive force, Kirchhoff’s rules, methods of solution of linear stationary circuits

3) Stationary magnetic field
Vector of magnetic field (induction), Lorenz’s law, Ampére’s law, vector potential of magnetic field, Biot-Savart’s law, magnetic field of a current loop (magnetic dipol). Magnetic field in matter, magnetization vector, magnetic field intensity vector, constitutive relations, permeability. Curie-Weiss law. Magnetic circuit, magnetostatic field.

4) Quasistationary electric and magnetic fields
Electromagnetic induction law, mutual- and self-inductance of conductors, quasistationary electrical circuit, Kirchhoff’s rules, energy and forces in magnetic field, alternating current generation. Alternating current circuits, complex representation, impedance.

5) Non-stationary electromagnetic field
Maxwell’s equations, plane electromagnetic wave, polarization and energy of electromagnetic field

6) Electrical transport phenomena
Charge transport in matter, conductors, insulators, semiconductors, conductivity of metals and semiconductors, contact potential, thermoelectric phenomena, p-n junction, diode, transistor. Electron emission, photoeffect. Conductivity of liquids, electrolysis, Faraday’s laws, galvanic cells. Conductivity of gases, discharge in gas, Paschen’s law, Frank-Hertz‘s experiment. Hall‘s effect .Superconductivity.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html