SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Mechanics and continuum - NAFY001
Title in English: Mechanika a kontinuum
Guaranteed by: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 8
Hours per week, examination: winter s.:4/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/kfnt/vyuka/mechanika/obsah.html
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (29.04.2016)
Basic principles of classical mechanics and their applications in particular systems: mechanics of point mass and the set of point masses, solid body mechanics. Newton's gravitation law, the movement in the Earth's field of gravity, continuum mechanics. Mechanics of liquids, vibrations and wave motion. The course is scheduled for students of the Faculty of Sciences of Charles University.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (10.06.2019)

Zápočet bude udělen za úspěšné absolvování dvou testů konaných v průběhu cvičení.

Zápočet není možné opakovat a je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Literature -
Last update: doc. RNDr. František Chmelík, CSc. (13.06.2018)

F. Chmelík, M. Hájek: Mechanika. Elektronické skriptum: http://material.karlov.mff.cuni.cz/people/hajek/skripta/

Z. Horák, F. Krupka: Fyzika I. SNTL, Praha 1981.

A. Havránek, Mechanika I, II, skriptum UK MFF, Karolinum, Praha 1995.

J. Hofmann, M. Urbanová: Fyzika I, VŠCHT, Praha 1998.

A. Hlavička a kol.: Fyzika I pro pedagogické fakulty, SPN, Praha, 1971.

E. R. Jones, R. L. Childers: Contemporary College Physics, Addison-Wesley Publishing Company, 1990.

M. Alonso, E. J. Finn: Fundamental University Physics, Volume I: Mechanics, Addison-Wesley Publishing Company 1967.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část předchází ústní a skládá se ze dvou příkladů z témat, která korespondují se sylabem přednášky. Požadavky ústní zkoušky odpovídají rozsahu prezentovanému na přednášce.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (29.04.2016)

Introduction (2 hours)

Basics terms of physics. Motion, space and time in classical mechanics. Limits of validity of

classical mechanics.

1. Mechanics of mass point (10 hours)

Kinematics of mass point: mass point, movement and trajectory of mass point, straight uniform and non-uniform motion, curvilinear motion, circular motion.

Dynamics of mass point: Newton's laws, addition and resolution of forces, inertial forces, forces acting by curvilinear motion, momentum, force impulse, work and energy, power.

2. Gravitational law (4 hours)

Newton's gravitational law, Gravity, motion in Earth gravity and gravitational field.

3. Vibrations (8 hours)

Un-damped vibrations, harmonic oscillator, energy of harmonic oscillator, mathematical and physical pendulum, damped and induced vibrations, superposition of vibrations.

4. Mechanics of mass point systems and rigid body (10 hours)

Description of mass point systems and rigid body. Statics of rigid body: superposition of forces acting on rigid body, gravity centre, balance of rigid body.

Kinematics and dynamics of rigid body: translation and rotation motion, kinetic energy of rigid body, moment of inertia, moment of momentum, friction.

5. Continuum mechanics (10 hours)

Basic terms of continuum mechanics: deformation and stress, rate of deformation, balance and motion equations of continuum (outline). Deformation of solids: generalised Hooke's law, plastic deformation, ultimate strength. Fluid mechanics: hydrostatics, Archimedes and Pascal's laws, hydrodynamics, continuity equation, Bernoulli's equation, motion of viscous fluids, Poisseuille's and Stokes laws.

6. Wave mechanics (4 hours)

Propagational longitudinal and transversal waves, interference of waves, standing waves, reflection of waves, Huygens principle, Doppler's phenomenon, wave equation, wave speed.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html