SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Statistical Analysis of Spatial Data - MZ370P41
Title in English: Statistická analýza prostorových dat
Czech title: Statistická analýza prostorových dat
Guaranteed by: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 3
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. (17.05.2019)
Základy statistiky, gestatistická analýza dat, kvantifikace nejistot geodat, šíření dat v procesu mapování a riziková analýza.
Syllabus - Czech
Last update: Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. (17.05.2019)

Cílem kurzu je seznámit studenty s principy pokročilé analýzy prostorových dat za pomocí volně stažitelných softwarových nástrojů R a OSGeo. Během výuky jsou v analýzách kombinována geografická a statistická data. Účastnící se naučí jak pokročile organizovat digitální prostorová a časo-prostorová data (například časové řady bodových měření nebo rastry) a jak vykonat pokročilé geo-statistické analýzy. Tyto pokročilé analytické postupy mohou studenti využít a dále rozvíjet při řešení svých samostatných prací (např. DP). Předpokladem registrace jsou základní znalosti GIS, programování, statistiky a geostatistiky. Podmínky udělení zápočtu:

- účast na přednáškách/cvičeních (po dohodě může být účast na přednášce nahrazena konzultací v jiném termínu)
- zápočtový projekt

Podmínka udělení zkoušky:

- získání zápočtu
- ústní zkouška

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html