SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Basics of Geoinformatics - MZ370P32
Title: Základy geoinformatiky (pro učitele)
Czech title: Základy geoinformatiky (pro učitele)
Guaranteed by: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ370P42
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Daniel Bicák
Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.
RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.
Mgr. Daniel Paluba
Mgr. Jan Svoboda
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Is incompatible with: MZ370P42
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (15.03.2021)
The topics of this course are:
GIS/Geoinformatics; Vector and Raster spatial data; Topology, Data Sources, Principles of GeoDatabases

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (02.04.2020)

Břehovský, M., Jedlička, K.: Úvod do geografických informačních systémů, Západočeská univerzita v Plzni, 2005.

HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. Geoinformatika. Vysokoškolská učebnica. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 2014.

Otto Huisman, Rolf de By: Principles of geographic information systems : an introductory textbook. FourthPublisher: ITC, 2009

Zeiler, Michael. Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design. Environmental Systems Research Institute, Inc. Redlands, California, 1999, 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (05.05.2021)

Zápočet

1) včasné, úplné a správné řešení všech zápočtových úkolů.

Hodnocena jsou pouze řešení odevzdaná skrz Moodle. Úkoly jsou hodnoceny stupni uznáno/neuznáno. Každý student má u každého úkolu nárok na dva opravné pokusy, termín pro odevzdání opravy úkolu je do dvou týdnů od obdržení hodnocení předcházejícího odevzdání. Nesplnění termínu odevzdání úkolu má za následek ztrátu jednoho opravného termínu za každý týden zpoždění. Poslední termín pro zaslání oprav úkolů je 31. 7. 2021. Pokud do tohoto okamžiku nebude zaslána požadovaná oprava, zápočet nebude udělen.

 

2) úspěšné splnění webových seminářů:

Úspěšné splnění a odevzdání certifikátu vybraných webových kurzů. 

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (24.05.2021)

Přednášky probíhají distanční formou pomocí předtočených videí, s možností interaktivních konzultací v domluvených hodinách (zejména na počátku přednášek) přes Google Meet: meet.google.com/xrh-ybqt-ytj 

 

Přednášky v pdf podobě k dispozici zde:

https://drive.google.com/drive/folders/10kfZlm6C05jGT2jtN6o8LMo4VNpBm7pa?usp=sharing

 

1) Definice geoinformačních systémů, GIS, geoinformatika, historie GIS/geoinformatiky

 

Záznam přednášky:

https://drive.google.com/file/d/1REoUNuHkDY8P6RP532PwoM2dk5420_8z/view

 

Výuková videa:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ESunYsYNDps

https://www.youtube.com/watch?v=LHDCRjAxpI0

https://www.youtube.com/watch?v=-ZFmAAHBfOU

https://www.youtube.com/watch?v=ESunYsYNDps&t=86s

https://www.youtube.com/watch?v=AfKp5mTa3XY

Kurz:

https://www.esri.com/training/catalog/5d9cd7de5edc347a71611ccc/gis-basics/

 

Učební materiály

Břehovský, M., Jedlička, K.: Úvod do geografických informačních systémů, Západočeská univerzita v Plzni, 2005; str. 9-14 (https://drive.google.com/open?id=1IhAE4WZEMIMnHyflJGonxf2OJa6ST0WV)

Otto Huisman, Rolf de By: Principles of geographic information systems : an introductory textbook. FourthPublisher: ITC, 2009; str. 26 – 47 (https://drive.google.com/open?id=1EFVaw9Kb_1JtT0Crb6DlMjiLal3x9ZYi)

ŠTYCH, Přemysl, BLÁHA, Jan D., BRAVENÝ, Libor, GRILL, Stanislav, SCHNEIDER, Michal. Vybrané funkce geoinformačních systémů. 1. vyd. Česká kosmická kancelář, o.p.s., Praha, 2007; str. 7-9 (https://drive.google.com/open?id=1AkI5kJofXvvN8F1KuLNxyupDHj7gW61G)

HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. Geoinformatika. Vysokoškolská učebnica. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 2014. str. 7-18. (https://drive.google.com/open?id=1bTOQ9jVMWn-W9ylSzqZ9JBo27MBFa1RG)

 

 

2) Model krajiny v GIS, reprezentace prostorových dat: vektorová a rastrová reprezentace, Topologie prostorových dat

 

Záznam přednášky:

 

https://drive.google.com/file/d/18ZgB7AcicIvbsbZuKBnCNNkMhvy_baxR/view?usp=sharing

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=-7R2NEB8mnc&t=127s

https://www.youtube.com/watch?v=ggQexoYiQyc

 

Učební materiály

Břehovský, M., Jedlička, K.: Úvod do geografických informačních systémů, Západočeská univerzita v Plzni, 2005; str. 15-34 (https://drive.google.com/open?id=1IhAE4WZEMIMnHyflJGonxf2OJa6ST0WV)

Otto Huisman, Rolf de By: Principles of geographic information systems : an introductory textbook. FourthPublisher: ITC, 2009; str. 48 – 157 (https://drive.google.com/open?id=1EFVaw9Kb_1JtT0Crb6DlMjiLal3x9ZYi)

ŠTYCH, Přemysl, BLÁHA, Jan D., BRAVENÝ, Libor, GRILL, Stanislav, SCHNEIDER, Michal. Vybrané funkce geoinformačních systémů. 1. vyd. Česká kosmická kancelář, o.p.s., Praha, 2007; str. 10-11 (https://drive.google.com/open?id=1ZGvlRR6TJlQKLJNvlS7JJf_-TfFN1gBb)

HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. Geoinformatika. Vysokoškolská učebnica. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 2014. str. 19-25. (https://drive.google.com/open?id=1bTOQ9jVMWn-W9ylSzqZ9JBo27MBFa1RG)

Zeiler, Michael. Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design. Environmental Systems Research Institute, Inc. Redlands, California, 1999, str. 11 – 68; 152 -173 (https://drive.google.com/open?id=1rmTQ4zZhhcMJmCP6W7e_F4AlqSYlN5Sf)

 

 

3) Pořizování a zdroje prostorových dat

Záznam přednášky zdroje dat: https://drive.google.com/file/d/16tV9rVlRvZBJN0XLRZ-1M1qaGjgYvFUC/view?usp=sharing

Záznam přednášky DPZ: https://drive.google.com/file/d/1GzONf9X58YHDi904oh4YfUnaWFlYiApK/view?usp=sharing

 

 

Učební materiály

Břehovský, M., Jedlička, K.: Úvod do geografických informačních systémů, Západočeská univerzita v Plzni, 2005; str. 47-56 (https://drive.google.com/open?id=1IhAE4WZEMIMnHyflJGonxf2OJa6ST0WV)

HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. Geoinformatika. Vysokoškolská učebnica. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 2014. str. 37-48, 61. (https://drive.google.com/open?id=1bTOQ9jVMWn-W9ylSzqZ9JBo27MBFa1RG)

 

 

4) Zpracování prostorových dat

Záznam přednášky:

https://drive.google.com/file/d/11RA8Eg79mp5DQWhgdBF1H3OGqz35uw63/view?usp=sharing

 

 

Učební materiály

Břehovský, M., Jedlička, K.: Úvod do geografických informačních systémů, Západočeská univerzita v Plzni, 2005; str. 59-72 (https://drive.google.com/open?id=1IhAE4WZEMIMnHyflJGonxf2OJa6ST0WV)

Otto Huisman, Rolf de By: Principles of geographic information systems : an introductory textbook. FourthPublisher: ITC, 2009; str. 270 – 283 (https://drive.google.com/open?id=1EFVaw9Kb_1JtT0Crb6DlMjiLal3x9ZYi)

HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. Geoinformatika. Vysokoškolská učebnica. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 2014. str. 116-121. (https://drive.google.com/open?id=1bTOQ9jVMWn-W9ylSzqZ9JBo27MBFa1RG)

 

 

5) Správa databáze

Záznam přednášky:

https://drive.google.com/file/d/1DN_orizecyjS4JiXR5pQlmk9Yk2XPpgB/view

 

Učební materiály

Břehovský, M., Jedlička, K.: Úvod do geografických informačních systémů, Západočeská univerzita v Plzni, 2005; str. 35-47 (https://drive.google.com/open?id=1IhAE4WZEMIMnHyflJGonxf2OJa6ST0WV)

Otto Huisman, Rolf de By: Principles of geographic information systems : an introductory textbook. FourthPublisher: ITC, 2009; str. 158 – 188 (https://drive.google.com/open?id=1EFVaw9Kb_1JtT0Crb6DlMjiLal3x9ZYi)

HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. Geoinformatika. Vysokoškolská učebnica. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 2014. str. 63-69. (https://drive.google.com/open?id=1bTOQ9jVMWn-W9ylSzqZ9JBo27MBFa1RG)

 Zeiler, Michael. Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design. Environmental Systems Research Institute, Inc. Redlands, California, 1999, str. 68 -106 (https://drive.google.com/open?id=1rmTQ4zZhhcMJmCP6W7e_F4AlqSYlN5Sf)

 

 

6) Infrastruktury prostorových dat (SDI), BigData a Cloud computing

Záznam přednášky:

https://drive.google.com/file/d/1r7zqS-o9rHFV-q02G8kdQHThzwMYG5Ky/view?usp=sharing

 

Učební materiály

Břehovský, M., Jedlička, K.: Úvod do geografických informačních systémů, Západočeská univerzita v Plzni, 2005; str. 57-58 (https://drive.google.com/open?id=1IhAE4WZEMIMnHyflJGonxf2OJa6ST0WV)

Otto Huisman, Rolf de By: Principles of geographic information systems : an introductory textbook. FourthPublisher: ITC, 2009; str. 146 – 147 (https://drive.google.com/open?id=1EFVaw9Kb_1JtT0Crb6DlMjiLal3x9ZYi)

HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. Geoinformatika. Vysokoškolská učebnica. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 2014. str. 152-163. (https://drive.google.com/open?id=1bTOQ9jVMWn-W9ylSzqZ9JBo27MBFa1RG)

 

 

Cvičení:

Výuka cvičení probíhá formou předtočených videí. Ty jsou vždy před začátkem týdne nahrány na Google Disk
 
Tento odkaz je uveden v Moodlu (předmět Základy geoinformatiky, MZ370P42) . Na Google Disku i v systému Moodle jsou k dispozici data a výukové podklady, se kterými se v rámci cvičení pracuje.
Zadání i odevzdávání úkolů bude též probíhat v systému Moodle.
 
V době, kdy jsou cvičení rozvrhována v SIS, je cvičící vždy přítomen online na
 
Online setkání jsou určena pro konzultace a řešení problémů, se kterými se student setká při reprodukci úloh zaznamenaných ve videu. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html