SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar of Geoinformatics - MZ370P22
Title: Seminář z geoinformatiky
Czech title: Seminář z geoinformatiky
Guaranteed by: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Miroslav Čábelka
Teacher(s): Ing. Miroslav Čábelka
Is co-requisite for: MZ350T08
Annotation - Czech
Předmět se zabývá výukou metod pozemního sběru dat se zaměřením na metody geodézie. Dále pak seznamuje s postupy velkoměřítkového mapování a tvorbou map velkého měřítka. Předmět poskytuje teoretickou přípravu na letní Terénní cvičení z kartografie.
Info o předmětu: https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie/studium/bakalarske-studium/predmety/seminar-z-geoinformatiky
Last update: Čábelka Miroslav, Ing. (10.03.2023)
Literature - Czech

1) Huml, M., Michal, J., (2000): Mapování 10, Ediční středisko ČVUT, 319 stran, ISBN 80-01-02113-0.
2) Ratiborský, J. (1995): Geodézie (polohopis), Vydavatelství ČVUT, 136 stran, ISBN 80-01-01269-7.
3) Ratiborský, J. (1996): Geodézie (měření), Vydavatelství ČVUT, 136 stran, ISBN 80-01-01418-5.
4) Tyrner, M., Štěpánková, H. (1999): Kartografie, VŠB Ostrava, 32 stran, ISBN 80-86111-15-6.

Prezentace z prřednášek:

https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie/ke-stazeni/vyuka/seminar-z-geoinformatiky/prednasky

Last update: Čábelka Miroslav, Ing. (10.03.2023)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet

Pro získání zápočtu je nutné splnit obě následující podmínky:

  • docházka (tolerovány 2 neomluvené absence),
  • závěrečný test (písemný test obsahuje vybrané z předem známého seznamu otázek).
Last update: Čábelka Miroslav, Ing. (10.03.2023)
Syllabus - Czech

Obsah předmětu

  • základní pojmy a problematika velkoměřítkového mapování,
  • vývoj mapovacích prací na území ČR,
  • základy geodézie,
  • geodetická měření (vodorovné a svislé úhly, délky, nivelace, a další)
  • geodetické výpočty (geodetické úlohy, polygonový pořad, nadmořské výšky),
  • teorie chyb (náhodné a systematické chyby při měření, charakteristiky přesnosti)
  • základní postupy při tvorbě map velkého měřítka,
  • mapování výškopisu a podrobné měření.

Měření v terénu

Během semestru proběhnou 2-3 praktická měření v okolí Albertova. Během nich si studenti vyzkouší měření s teodolitem a nivelačním přístrojem.

 

 

 

Last update: Čábelka Miroslav, Ing. (16.02.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html