SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction to Programming - MZ370P19
Title: Úvod do programování
Czech title: Úvod do programování
Guaranteed by: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 30
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/prog1.html
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Teacher(s): doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Mgr. Tomáš Pokorný
Pre-requisite : {At least one of the following subjects: MS710P56, MS710P52, MS710P55, NMAF071, NMAF072, NMUM101, NMUM103, NCHF071,NCHF072, NMTM101, NMTM103, NMAI054}
Is pre-requisite for: MZ370P20
Annotation - Czech
Last update: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. (14.10.2022)
Úvodní kurz programování v jazyce Python doplněný vybranými pasážemi informatiky. Studenti se seznámí například s algoritmy, čísly a jejich reprezentací, datovými typy a strukturami a základními stavebními prvky algoritmů.
Literature - Czech
Last update: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. (14.10.2022)

Přednášky:
[1] VIRIUS M.: Základy algoritmizace,2004,Vydavatelství ČVUT
[2] JANČAR P.: Teoretická informatika, 2007, VŠB, Ostrava
[3] WROBLEWSKI P.: Algoritmy,datové struktury a programovací techniky, 2004,Computer Press
[4] JOKL E.,ŠIBRAVA Z.,VOSPĚL Z.: Programování1,1990,Vydavatelství ČVUT

Cvičení:

[1] Summerfield M.: Python 3, Computer Press, 2012
[2] Pilgrim M.: Ponořme se do Pythonu 3, CZ NIC, 2010: on-line diveintopython3.py.cz/index.html

Syllabus - Czech
Last update: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. (14.10.2022)

Seznam přednášek pro zimní semestr.

Přehled vybraných kapitol:

1. Algoritmy, jejich vlastnosti.
2. Čísla a jejich reprezentace. Datové typy.
3. Základní a dynamické datové struktury.
4. Úvod do booleovské algebry, podmínky.
5. Stavební prvky algoritmu: cykly, funkce.
6. Rekurze.
7. Výjimky.
8. Práce se soubory.
9. Úvod do objektově orientovaného programování.

Cvičení:

Praktická aplikace poznatků při tvorbě programů v jazyce Python.

Podmínky udělení zápočtu:

  • Včasné odevzdání úloh.
  • Účast na cvičeních.

Zkouška:

Výběr dvou témat z níže uvedeného seznamu a jejich zpracování.


Poznámka:
Nutno absolvovat úvodní kurz Matematika C.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html