SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Professional practice - MZ350T36
Title: Oborová praxe
Czech title: Oborová praxe
Guaranteed by: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [TS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Eva Štefanová, Ph.D.
Literature - Czech
Last update: Ing. Eva Štefanová, Ph.D. (03.03.2021)

Kolektiv (2005): Kompendium geoinformatiky 2005. Klaudian Praha, 61s, ISSN 1214-2204
Tuček,J. (1998): Geografické informační systémy. Principy a praxe.Computer Press, 424s. ISBN 80-7226-091-X
Časopis ARC Revue - informace pro uživatele ARC/INFO

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Eva Štefanová, Ph.D. (25.03.2022)

Cílem oborové praxe je seznámení studentů s problematikou GIS, DPZ a kartografie.

Studenti si samostatně domluví praxi na v podniku v daném oboru nebo samostatně zpracovávají projekt z vybrané oblasti ve spolupráci s katedrou, Mapovou sbírkou a pod.

Délka praxe musí odpovídat 2 týdnům = 80 hod.

Pokud si studenti domlouvají praxi samostatně je nutné odevzdat formulář o absolvování praxe, kde je počet hodin a náplň praxe.

Všichni studenti odevzdávají zprávu v rozsahu 3 stran A4 textu o náplni praxe včetně dosažených výsledků a celkového zhodnocení.

 

Na začátku semestru bude informační schůzka (termín bude oznámen zapsaným studentům e-mailem), zde budou představena možná témata k řešení.

Podmínky pro udělení zápočtu:

Dodržení termínů

  • Nejpozději do 31.5.2022 musí student nahlásit vybraný podnik nebo projekt k řešení
  • Nejpozději do 16.9.2022 odevzdat své výsledky a ty musí být schváleny.

 

 

Témata

Kartografie

DPZ

GIS

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html