SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cartography field course - MZ350T08
Title: Terénní cvičení z kartografie
Czech title: Terénní cvičení z kartografie
Guaranteed by: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [TS]
Capacity: 80
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Miroslav Čábelka
Teacher(s): Ing. Miroslav Čábelka
Ing. Eva Štefanová, Ph.D.
Co-requisite : MZ370P22
Annotation -
The aim of the course is the practical use of methods for field measurements and the creation of large-scale maps.
The cartography field course is in the locality of Nečtiny (near Pilsen) and it is a weekly teaching in the field. Students are divided into measuring groups, in which they focus on a given area and make a map at a scale of 1: 1000.
For measurements are used: opto-mechanical theodolite, electronic theodolite, leveling instrument and geodetic GPS receiver.
Last update: Čábelka Miroslav, Ing. (12.01.2022)
Literature - Czech
  • Huml, M., Michal, J. (2000): Mapování 10, Ediční středisko ČVUT, 319 stran, ISBN 80-01-02113-0.
  • Ratiborský, J. (1995): Geodézie (polohopis), Vydavatelství ČVUT, 136 stran, ISBN 80-01-01269-7.
  • Ratiborský, J. (1996): Geodézie (měření), Vydavatelství ČVUT, 136 stran, ISBN 80-01-01418-5.
  • Tyrner, M., Štěpánková, H. (1999): Kartografie, VŠB Ostrava, 32 stran, ISBN 80-86111-15-6. 

Přednášky z předmětu Seminář z geoinformatiky:

https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie/ke-stazeni/vyuka/seminar-z-geoinformatiky/prednasky

Last update: Čábelka Miroslav, Ing. (10.03.2023)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet je udelěn za aktivní účast na týdenní výuce v terénu a dále za odevzdání všech úloh.

Last update: Čábelka Miroslav, Ing. (09.01.2020)
Syllabus - Czech

Sylabus:

  • Polohopisná měření polární metodou.
  • Výškopisná měření pomocí nivelace a trigonometrických výpočtů.
  • Plošná nivelace.
  • Polygonový pořad s určením souřadnic v systému S-JTSK.
  • Zpracování polohopisné a výškopisné mapy velkého měřítka.
  • Měření GPS, využití výsledků měření GPS k tvorbě vlastní mapové vrstvy v prostředí ArcGIS.

 
Last update: Čábelka Miroslav, Ing. (09.01.2020)
Entry requirements - Czech

Pro účast na výuce je nutné mít absolvovaný předmět Seminář z geoinformatiky, který poskytuje teoretickou přípravu pro toto terénní cvičení.

Last update: Čábelka Miroslav, Ing. (09.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html