SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Thematic cartography - MZ350P17U
Title: Tematická kartografie
Czech title: Tematická kartografie
Guaranteed by: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ350P17Z
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Günter Kyncl
RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Mgr. Daniela Machová
Pre-requisite : {At least one of the following subjects: MZ350P03Z, MZ350P03U, MZ370P56}
Annotation -
Last update: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (14.03.2018)
Thematic cartography, its definition and development, thematic map, its definition and diference from topographic map. Clasification of thematic map. Interval and diagram scales, keys of thematic map. Language of map, cartographic symbol, its function, parameters and aspects of localization, cartographic signatures, their clasification and use. Cartographic methods of presentation and their use on the maps. Computer-assisted cartography in thematic mapping.
Literature -
Last update: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (28.10.2019)

Voženílek, V., Kaňok, J., a kol. (2011): Metody tematické kartografie - vizualizace prostorových jevů. Olomouc, Vydavatelství UP, 216 s.

Voženílek, V. (2001): Aplikovaná kartografie I - tematické mapy. 2. přepracované vydání, Vydavatelství UP, Olomouc, 187 s.

Kaňok, J. (1999): Tématická kartografie. PF OU, Ostrava, 318 s.

Veverka, B. (1995): Topografická a tematická kartografie. ČVUT, Praha, 220 s.

Kraak, M., Ormelling, F. (2003): Cartography: Visualization of Geospatial Data. 2nd ed., Pearson Education Ltd., England, 205 s.

Slocum, T. A., McMaster, R. B., Kessler, F. C., Howard H.H. (2005): Thematic cartography and geopgraphic visualization. 2nd edition. Pearson Education Inc., USA, 518 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (14.03.2018)

Podmínkou získání zápočtu je konstrukce dvou map podle zadání a dále vypracování, prezentace, oponentura a vypracování textu k velké mapě formátu A1 na téma dle výběru studenta.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (14.03.2018)

Teoretickou náplň předmětu tvoří: tematická kartografie, tvorba a zásady tvorby tematických map, druhy tematických map, legenda tematických map, rastr v tematickém obsahu - kvalitativní/kvantitativní rozlišení jevů, intervaly velikostních stupnic, hodnotová měřítka, kartogramy, kartodiagramy, kartografická anamorfóza.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html