SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Project II. - MZ350DPB
Title: Diplomový projekt II.
Czech title: Diplomový projekt II.
Guaranteed by: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 28
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/25, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečnépráce v SIS .Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Syllabus - Czech
Last update: SURANOVA (03.04.2006)

Dvouleté navazující magisterské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž povinnou součástí je obhajoba diplomové práce. Její kvalitu posuzuje školitel a oponent formou odborných posudků. Práce musí splňovat formální požadavky na odbornou písemnou práci a rozsah textu by se měl pohybovat v rozmezí 60-100 stran.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html