SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Project I. - MZ350DPA
Title: Diplomový projekt I.
Czech title: Diplomový projekt I.
Guaranteed by: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/7, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Syllabus - Czech

Vedení diplomní práce vypracuje pro každého studenta oficiální zadání diplomní práce s hlavními body pracovního postupu. Studenti vypracují a předvedou návrh diplomní práce, který musí být dokončen a přijat před začátkem práce na diplomu, tedy před začátkem tohoto předmětu.

Kontrola průběhu práce se děje prostřednictvím pravidelných zpráv a schůzek s vedoucím diplomní práce. Konečným výsledkem je diplomní (magisterská) práce (v tištěné podobě a na CD), která je přednesena a obhájena.

Last update: SURANOVA (13.05.2005)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html