SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Educational stay - MZ340V08
Title: Zahraniční stáž (bc. studium)
Czech title: Zahraniční stáž (bc. studium)
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: both
E-Credits: 8
Hours per week, examination: 0/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. (03.09.2018)
Stáž má za úkol umožnit studentům absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž na zahraničním odborném pracovišti v rozsahu nejméně 2 měsíce a načerpat tak odborné i praktické zkušenosti v geografii i v jiném prostředí. Studenti si po dohodě s garantem předmětu sami stáž organizují, ať už v rámci programu ERASMUS+ či jiných mezinárodních programů.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. (03.09.2018)

Není určena

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. (03.09.2018)

Získání zápočtu (8 kreditů) je podmíněno potvrzením zahraničního odborného pracoviště, že student absolvoval nejméně dvouměsíční studijní pobyt či praktickou stáž v regulích programu (ERASMUS+ či jiný), pod kterým se pobyt či stáž uskutečnili, tj. absolvoval všechny povinnosti, které byly ve smlouvě určeny. Kontrolu potvrzení a splnění všech náležitostí provádí a zápočet zapisuje garant předmětu.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. (03.09.2018)

Sylabus není určen, vzhledme k povaze předmětu.

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. (03.09.2018)

Vstupní požadavky dány konkrétně programem, v rámci něhož se studijní pobyt či praktická stáž uskutečňuje (ERASMUS+ či jiný).

Registration requirements - Czech
Last update: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. (03.09.2018)

Požadavky k zápisu jsou dány konkrétním programem, v němž se studijní pobyt či praktická stáž uskutečňují (ERASMUS+ či jiný).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html