SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Global learning - MZ340V07
Title: Globální rozvojové vzdělávání
Czech title: Globální rozvojové vzdělávání
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Mgr. Eliška Masná
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Martin Hanus, Ph.D. (17.09.2019)
Na témata globálního rozvojového vzdělávání (GRV) budeme nahlížet skrz čtyři roviny, které budeme propojovat. Pohledem rozvojovým budeme zkoumat, jaký je vztah místní komunity v rozvojových zemích ke vzdělání a proč, jak přijímá pomoc se vzděláváním zvenku, jaká úskalí sebou tyto projekty nesou ap. Tematicky se budeme věnovat globálním problémům souvisejícím se sociální a ekonomickou nerovností, ochranou životního prostředí ap. Z pedagogické stránky se seznámíme s tím, jak a proč se GRV v českých školách učí, i jak se na ně dívá odborná pedagogická a laická veřejnost. Nebude chybět ani osobní rovina, ve které budeme společně přemýšlet, jak se nás témata, principy a hodnoty GRV dotýkají, jak spolu souvisí a jaký vliv mají na život české společnosti, ale i nás osobně.

Výuka bude probíhat ve spolupráci s neziskovou organizací ADRA.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Martin Hanus, Ph.D. (17.09.2019)

75% docházka

Splnění výstup předmětu, který bude volitelný z několika variant a částečně bude vznikat přímo ve výuce. 

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Martin Hanus, Ph.D. (17.09.2019)

Předmět bude propojovat teoretické poznatky s praxí -  konkrétní příklady pedagogických metod a přístupů, ukázky vzdělávacích rozvojových projektů českých nebo zahraničních NGO ap. Budeme se také věnovat dovednostem, které studenti v budoucnu uplatní ve své praxi ve školství nebo rozvojové pomoci. Jednotlivé bloky budou zpracovány metodami učení,  jež budou studenty  aktivně zapojovat do tématu (metody kritického myšlení, sdílení, diskuze ap.). Pro reálný pohled na daná témata a problémy budeme využívat externích odborníků, kteří  se jim v praxi věnují.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html