SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Diploma Work Seminar - MZ340S31
Title: Seminář k dipl. práci pro diplomanty z geografie
Czech title: Seminář k dipl. práci pro diplomanty z geografie
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Martina Tůmová (28.03.2019)
Seminář je realizován formou konzultací k tématům diplomových prací studentů učitelství. Je realizován touto formou:

Studenti si vyberou tematický okruh (výjimečně je možno si vybrat i více okruhů) semináře podle předpokládaného či již rozpracovaného tématu diplomové práce.
Okruhy: Město a osídlení, obyvatelstvo a migrace; Zemědělství, venkov, Land Use; Kulturní a historická geografie a geografie periferií a pohraničí; Cestovní ruch, rekreace, volný čas; Regionální a politická geografie a otázky mezinárodního rozvoje; Ekonomická geografie; Regionální rozvoj a územní plánování; Didaktická témata: Marada, Řezníčková
V rámci pracovních skupin témata konzultují a na posledním semináři semestru prezentují rozpracovanost diplomových prací.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Helena Janů (13.02.2012)

Podmínky pro udělení zápočtu:

− účast na schůzkách dle požadavků vedoucího skupiny, min. 2 účasti (za semestr) + prezentace rozpracovanosti DP

Studenti mohou konzultovat použití kvantitativních a kvalitativních metod pro geografy po předběžné dohodě s Dr. Spilkovou, Dr. Netrdovou a Dr. Novotným.

Zápočet uděluje pouze garant příslušného semináře.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Helena Janů (13.02.2012)

Okruh -- Participují

Město a osídlení, obyvatelstvo a migrace: Ouředníček, Dzúrová, Janská, Temelová, Drbohlav, Čermák, Sýkora

Zemědělství, venkov, Land Use: Jančák, Bičík, Perlín, Kabrda

Kulturní a historická geografie a geografie periferií a pohraničí: Havlíček, Chromý, Jeleček, Jančák, Marada, Kučera

Cestovní ruch, rekreace, volný čas: Vágner, Fialová, Spilková

Regionální a politická geografie a otázky mezinárodního rozvoje: Tomeš, Novotný, Jeleček, Havlíček

Ekonomická geografie: Marada, Kopačka, Pavlínek

Regionální rozvoj a územní plánování: Blažek, Novotný, Perlín

Didaktická témata: Marada, Řezníčková

Seminář k DP pro diplomanty z geografie je organizován následující formou.

Studenti si vyberou tematický okruh (výjimečně je možno si vybrat i více okruhů) semináře podle předpokládaného či již rozpracovaného tématu diplomové práce.

Termíny seminářů budou zveřejněny na začátku semestru.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html