SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Seminar on Social Geography - MZ340S07
Title: Seminář ze sociální geografie
Czech title: Seminář ze sociální geografie
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=781
Guarantor: RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Zdeněk Boudný
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (04.10.2016)
The aim of the seminar is to discuss selected themes of the social geography with respect to the industry. Students will prepare papers or presentations as a basis for discussion in the course of the seminar. The content is oriented on three spheres:
1. Theory and methodology of human geography.
2. Selected persons, institutions and journals important in the field of human geography.
3. Key research topics in human geography with the emphasis on the Department of Social Geography and Regional Development.

More information is available in Moodle.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Petra Špačková, Ph.D. (25.09.2019)
Povinná literatura

Dawson, C. (2016): 100 Activities for Teaching Research Methods. Sage, Los Angeles. (kapitoly 18, 27, 29, 30)

Flowerdew, R., Martin, D. (2005): Methods in Human Geography. Pearson, Harlow.(kapitola 3)

Hendl, J. (2005): Kvalitativní výzkum. Portál, Praha. (kapitoly 1, 2)

Punch, K. F. (2015): Úspěšný návrh výzkumu. Portál, Praha. (kapitoly 2, 3, 4, 5)

Šanderová, J. (2007): Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON, Praha. (kapitoly 2,

Vybraný článek pro rozbor odborného textu (př. Ženka a kol. 2015, Vollet a kol. (2008), bude upřesněno)

Vybrané články pro výzkumný projekt (3 publikace, alespoň 2 z nich v cizím jazyce; výběr dle studenta/studentky)

 

Doporučená literatura

Blunt, A., Nash, F., Hatfield, M., Souch, C., eds. (2015): Publishing and Getting Read: A Guide for Researchers in Geography. RGS, London.

Blunt, A., Souch, C. (eds.): Publishing in Geography: A Guide for New Researchers. RGS, London.

DeLyser, D., Herbert, S., Aitken, S., Crang, M., McDowell, L., eds. (2010): The Sage Handbook of Qualitative Geography. Sage, Los Angeles.

Frouz, J., Vindušková, O. (2017): Čtení a psaní odborného textu v environmentálních vědách. Karolinum, Praha.

Mareš, J. (2013): Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4): 427–454.

Phillips, R., Johns, J. (2012): Fieldwork for Human Geography. Sage, Los Angeles.

Rose, G. (2007): Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Second Edition, Sage, London.

Syllabus -
Last update: RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (04.10.2016)

The aim of the seminar is to discuss selected themes of the social geography with respect to the industry. Students will prepare papers or presentations as a basis for discussion in the course of the seminar. The content is oriented on three spheres:
1. Theory and methodology of human geography.
2. Selected persons, institutions and journals important in the field of human geography.
3. Key research topics in human geography with the emphasis on the Department of Social Geography and Regional Development.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html