SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Professional Seminar on Social Geography - MZ340S03C
Title: Odborný seminář ze SG
Czech title: Odborný seminář ze SG
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ340S03A
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Files Comments Added by
download Odborný seminář 2019-20 Harmonogram.pdf Mgr. Anna Altová
download Odborný seminář 2019-20 Informace.pdf Mgr. Anna Altová
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Anna Altová (25.09.2019)

Každý student je povinen vybrat si jeden tematický okruh z nabízených čtyř možností, daný seminář pravidelně navštěvovat a splnit požadavky, které určí garanti tematického okruhu (zpravidla se jedná o prezentaci rozpracovanosti DP, docházku a další specifikované požadavky).

Studenti obdrží podrobnější informace při první návštěvě vybraného okruhu (semináře). Zápočty udělují po úspěšném absolvování garanti daného okruhu.

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Anna Altová (25.09.2019)

Informace k Odborným seminářům ze SG a RG pro akademický rok 2019-2020

 

Odborný seminář je povinným předmětem v každém semestru navazujícího magisterského studia v oborech Sociální geografie a regionální rozvoj a Regionální a politická geografie. V rozvrhu je na něj vyčleněn prostor ve čtvrtek od 14:50 hod.

 

Každý student je povinen vybrat si jeden tematický okruh z nabízených čtyř možností, daný seminář pravidelně navštěvovat a splnit požadavky, které určí garanti tematického okruhu (zpravidla se jedná o prezentaci rozpracovanosti DP, docházku a další specifikované požadavky).

 

Je samozřejmě možné, a počátkem zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia je doporučováno, navštívit více tematicky zaměřených seminářů proto, aby student získal větší přehled o specializacích na katedře a absolvoval potom ten tematicky zaměřený seminář, který bude odpovídat tématu jeho diplomové práce (téma musí být vybráno a student musí být připsán k tématu v SIS do 30. 11. 2019).

 

Studenti obdrží podrobnější informace při první návštěvě vybraného okruhu (semináře). Zápočty udělují po úspěšném absolvování garanti daného okruhu.

 

V případě nejasností neváhejte kontaktovat garanty daného tematického okruhu (viz tabulka), případně Annu Altovou (anna.altova@natur.cuni.cz).

Anna Altová, 25.9.2019

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html