SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Professional Seminar on Social Geography - MZ340S03B
Title: Odborný seminář ze SG
Czech title: Odborný seminář ze SG
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Teacher(s): Mgr. Anna Altová
doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Files Comments Added by
download Odborné semináře ze SG a RG - LS 19_20.pdf Mgr. Anna Altová
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Anna Altová (17.02.2020)

Každý student je povinen vybrat si jeden tematický okruh z nabízených čtyř možností, daný seminář pravidelně navštěvovat a splnit požadavky, které určí garant tematického okruhu (zpravidla se jedná o prezentaci rozpracovanosti DP, docházku a další specifikované požadavky).

 

POZOR! Nově si student vybírá jeden okruh z nabídky v sdílené tabulce (podrobnější informace obdrží e-mailem před začátkem semestru). Další informace obdrží studenti při první návštěvě vybraného okruhu (semináře). Zápočty uděluje po úspěšném absolvování garant daného okruhu.

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Anna Altová (17.02.2020)

Informace k Odborným seminářům ze SG a RG pro akademický rok 2019/20

 

Odborný seminář je povinným předmětem v každém semestru navazujícího magisterského studia v oborech Sociální geografie a regionální rozvoj a Regionální a politická geografie. V rozvrhu je na něj vyčleněn prostor ve čtvrtek od 14:50 hod.

 

Každý student je povinen vybrat si jeden tematický okruh z nabízených čtyř možností, daný seminář pravidelně navštěvovat a splnit požadavky, které určí garanti tematického okruhu (zpravidla se jedná o prezentaci rozpracovanosti DP, docházku a další specifikované požadavky).

 

Je samozřejmě možné, a počátkem zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia je doporučováno, navštívit více tematicky zaměřených seminářů proto, aby student získal větší přehled o specializacích na katedře a absolvoval potom ten tematicky zaměřený seminář, který bude odpovídat tématu jeho diplomové práce.

 

Na jednotlivé okruhy se nezapisuje skrz SIS, studenti obdrží podrobnější informace při první návštěvě vybraného okruhu (semináře). Zápočty udělují po úspěšném absolvování garanti daného okruhu.

 

V případě nejasností neváhejte kontaktovat garanty daného tematického okruhu (viz tabulka), příp. Mgr. Altovou (anna.altova@natur.cuni.cz).

Anna Altová, 17. 2. 2020

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html