SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Local and Regional Development - MZ340P970
Title: Lokální a regionální rozvoj
Czech title: Lokální a regionální rozvoj
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Helena Janů (17.05.2012)
The course is building upon the introductory course in regional development "Regional development and regional policy". The course focuses on providing detailed outline of the role of the main actors of local and regional development (SMEs, TNCs, FDIs, banks etc) and related theories. Second block is devoted to drafting regional development strategies (analyses, alternatives, outline of the strategy, indicators, evaluation, implementation, financial plan, time-schedule). Finally, a programming used within the framework of the EU cohesion policy and within the pre-accession aid is elaborated.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)

Doporučená literatura:

BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P., RUMPEL, P., SKOKAN, K., CHLÁDEK, P. (2012): Emerging regional innovation strategies in Central Europe: institutions and regional leadership in generating strategic outcomes. European Urban and Regional Studies.

BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P., RUMPEL, P., SKOKAN, K. (2011): Where does the knowledge for knowledge intensive industries does from? The case of Biotech in Prague and ICT in Ostrava, European Planning Studies, 19.7, s. 1277- 1304.

BLAŽEK, J., MACEŠKOVÁ, M. (2010) 'Regional Analysis of Public Capital Expenditure: To Which Regions is Public Capital Expenditure Channelled - to 'Rich' or to 'Poor' Ones?', Regional Studies 44, č. 6, s. 679-696, (iFirst) URL: http://dx.doi.org/10.1080/00343400903002713

BLAŽEK, J. (2010): European Cohesion Policy: challenges, dilemmas and some options for its future design, Geografický časopis, roč. 62, č. 2, s. 91-107.

BLAŽEK, J., HAMPL, M. (2009): Types and systems of actors in regional development: their function and regulatory potential, European Spatial Research and Policy, Vol. 16, No. 1, s. 75-92.

HAMPL, M., BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Faktory - mechanizmy- procesy v regionálním vývoji: aplikace konceptu kritického realizmu, Ekonomický časopis, 56.7, s. 696-711.

BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D: (2007): Regional Innovation Policies in the Czech Republic and the case of Prague: An emerging role of a regional level? European Planning Studies, Vol. 15, No. 7, s. 871-888.

BLAŽEK, J., VOZÁB, J. (2006): Ex ante Evaluation in the New Member States: The Case of the Czech Republic, Regional Studies, Vol. 40.2, s. 237-248.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)

Podmínky pro zápočet: zpracování návrhové části strategie lokálního rozvoje (týmová práce), min. 50% ze zápočtového textu

Podmínky ke zkoušce: aktivní ovládnutí látky a schopnost aplikace na současné podmínky v ČR

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)

1.a) Úvod, literatura, cíle kurzu, podmínky zápočtu a požadavky ke zkoušce, obsah kurzu, teoretický rámec+ návaznost.

b) principy organizace veřejné správy v evropských zemích

2. financování místní správy v ČR v evropském kontextu

3. malé a střední firmy a regionální rozvoj

4. nadnárodní korporace, zahraniční investice, after-care a regionální rozvoj

5. bankovnictví a regionální rozvoj, teorie regionální segmentace finančního trhu

6. výrobní služby - progresivní terciér a regionální rozvoj

7. konkurenceschopnost, inovace, technologie inovační podnikání v ČR (vědecko- technické parky, Asociace pro inovační podnikání a transfer technologií)

8. doprava a regionální rozvoj

9. marketingové plánování a strategie, regionální marketing

10. regionální plánování (počátky a vývoj)

11. strategie lokálního/regionálního rozvoje

12. analytické metody využitelné při zpracování rozvojových strategií

13. důvody pro RP EU a její vývoj, RP EU - principy a nová Nařízení

14. EIA, SEA, veř. zakázky,

15. Feasibility studies, log-frame

Entry requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)

bakalářská zkouška, absolvování přednášky "Regionální rozvoj a regionální politika"

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html